28/01/2017

GIỚI THIỆU

Hình thành & phát triển

Năm 2010, Công ty C-Pharmachem ban đầu thành lập chỉ với đội ngũ nhân sự tổng cộng 4 thành viên then chốt.

Năm 2017, chúng tôi đã phát triển đội ngũ đông đảo bao gồm 70 thành viên chính thức và hơn 20 nhân viên thời vụ.

Các cột mốc sự kiện đáng nhớ

Bộ phận Pet food (thú y và chăm sóc thú cưng) của chúng tôi bắt đầu thành lập vào năm 2017, góp phần đa dạng hóa thị trường các sản phẩm cao cấp đáp ứng đúng nhu cầu tiêu dùng của người Việt Nam hiện nay.