04/05/2021

PATE HỘP 150G/300G

  1. SIMBA PATÉ ADULT WITH BEEF AND PEAS

Thịt và phụ phẩm từ thịt (thịt bò 7.5%), rau củ (đậu Hà Lan 4.5%)

Hướng dẫn xử dụng
Cho ăn ở nhiệt độ phòng. Luôn để sẵn nước sạch cho vật nuôi. Để nơi khô ráo và thoáng mát. Bảo quản trong tủ lạnh phần chưa sử dụng và tiêu thụ trong vòng 2 ngày. Lượng ăn hàng ngày được khuyến nghị (xem bảng) có thể được chia thành 2 bữa ăn hàng ngày. Không sử dụng sản phẩm khi có dấu hiệu bị móp hoặc căng phòng lên. Thức ăn động vật, không phải thức ăn cho người

2. SIMBA PATÉ ADULT WITH CHICKEN AND LIVER

Thịt và phụ phẩm từ thịt (trong đó thịt gà 12%, gan 6%), khoáng chất

Hướng dẫn xử dụng
Cho ăn ở nhiệt độ phòng. Luôn để sẵn nước sạch cho vật nuôi. Để nơi khô ráo và thoáng mát. Bảo quản trong tủ lạnh phần chưa sử dụng và tiêu thụ trong vòng 2 ngày. Lượng ăn hàng ngày được khuyến nghị (xem bảng) có thể được chia thành 2 bữa ăn hàng ngày. Không sử dụng sản phẩm khi có dấu hiệu bị móp hoặc căng phòng lên. Thức ăn động vật, không phải thức ăn cho người

What is the definition of understanding Male sex enhancement capsules how to eat Girth exercise Erectile dysfunction at 66 Erect on demand reviews Any non prescription ed pills really work How much pycnogenol for ed Best sex for her Animals with boners Hims shampoo reviews What is the generic name for viagra Mayan male enhancement Erect on demand scam Sexual assault and mental health Most powerful supplements