04/05/2021

PATE HỘP 100G

  1. SIMBA PATE ADULT WITH BEEF

Thịt và các phụ phẩm từ thịt (thịt bò 6%), khoáng chất

Hướng dẫn xử dụng
Cho ăn ở nhiệt độ phòng. Luôn để sẵn nước sạch cho vật nuôi. Để nơi khô ráo và thoáng mát. Bảo quản trong tủ lạnh phần chưa sử dụng và tiêu thụ trong vòng 2 ngày. Lượng ăn hàng ngày được khuyến nghị (trên bao bì) có thể được chia thành 2 bữa ăn hàng ngày. Không sử dụng sản phẩm khi có dấu hiệu bị móp hoặc căng phòng lên. Thức ăn động vật, không phải thức ăn cho người

2. SIMBA PATÉ ADULT WITH CHICKEN

Thịt và các phụ phẩm từ thịt (thịt gà 6%), khoáng chất

Hướng dẫn xử dụng
Cho ăn ở nhiệt độ phòng. Luôn để sẵn nước sạch cho vật nuôi. Để nơi khô ráo và thoáng mát. Bảo quản trong tủ lạnh phần chưa sử dụng và tiêu thụ trong vòng 2 ngày. Lượng ăn hàng ngày được khuyến nghị (trên bao bì) có thể được chia thành 2 bữa ăn hàng ngày. Không sử dụng sản phẩm khi có dấu hiệu bị móp hoặc căng phòng lên. Thức ăn động vật, không phải thức ăn cho người

3. SIMBA PATÉ ADULT WITH TUNA

Cá và các phụ phẩm từ cá (cá ngừ 5%), khoáng chất

Hướng dẫn xử dụng
Cho ăn ở nhiệt độ phòng. Luôn để sẵn nước sạch cho vật nuôi. Để nơi khô ráo và thoáng mát. Bảo quản trong tủ lạnh phần chưa sử dụng và tiêu thụ trong vòng 2 ngày. Lượng ăn hàng ngày được khuyến nghị (trên bao bì) có thể được chia thành 2 bữa ăn hàng ngày. Không sử dụng sản phẩm khi có dấu hiệu bị móp hoặc căng phòng lên. Thức ăn động vật, không phải thức ăn cho người

4. SIMBA PATÉ WITH WILD GAME

Thịt và các phụ phẩm từ thịt (thịt rừng 5%), khoáng chất

Hướng dẫn xử dụng
Cho ăn ở nhiệt độ phòng. Luôn để sẵn nước sạch cho vật nuôi. Để nơi khô ráo và thoáng mát. Bảo quản trong tủ lạnh phần chưa sử dụng và tiêu thụ trong vòng 2 ngày. Lượng ăn hàng ngày được khuyến nghị (trên bao bì) có thể được chia thành 2 bữa ăn hàng ngày. Không sử dụng sản phẩm khi có dấu hiệu bị móp hoặc căng phòng lên. Thức ăn động vật, không phải thức ăn cho người

What is the definition of understanding Male sex enhancement capsules how to eat Girth exercise Erectile dysfunction at 66 Erect on demand reviews Any non prescription ed pills really work How much pycnogenol for ed Best sex for her Animals with boners Hims shampoo reviews What is the generic name for viagra Mayan male enhancement Erect on demand scam Sexual assault and mental health Most powerful supplements