04/05/2021

TÚI NHÔM 100G (POUCHES)

  1. SIMBA CHUNKIES WITH MEAT AND PEAS

Thịt và các dẫn xuất từ thịt 33%, rau củ (đậu Hà Lan tối thiểu 4,2%)

Hướng dẫn xử dụng
Với mèo trưởng thành, cho ăn 2-3 gói mỗi ngày. Cho ăn ở nhiệt độ phòng, hoặc ấm. Bảo quản lạnh sau khi mở nhưng đừng để sản phẩm quá lạnh. Luôn để sẵn nước sạch cho vật nuôi

2. SIMBA CHUNKIES WITH CHICKEN AND LIVER

3. SIMBA CHUNKIES WITH TROUT AND CODFISH

Thịt và các dẫn xuất từ thịt 20%, cá và dẫn xuất từ cá 13% (trong đó cá hồi tối thiểu 4,2%, cá tuyết tối thiểu 4,2%)

4. SIMBA CHUNKIES WITH SALMON AND DORY

Thịt và các dẫn xuất từ thịt 20%, cá và dẫn xuất từ cá 13% (trong đó cá hồi tối thiểu 4,2%, cá đuôi gai tối thiểu 4,2%)

What is the definition of understanding Male sex enhancement capsules how to eat Girth exercise Erectile dysfunction at 66 Erect on demand reviews Any non prescription ed pills really work How much pycnogenol for ed Best sex for her Animals with boners Hims shampoo reviews What is the generic name for viagra Mayan male enhancement Erect on demand scam Sexual assault and mental health Most powerful supplements